Otwarcie Ośrodka Kuratorskiego Nr 1

Otwarcie Ośrodka Kuratorskiego Nr 1

przy Sądzie Rejonowym w Stalowej Woli

 

W dniu 13 października 2023 r. miało miejsce uroczyste otwarcie Ośrodka Kuratorskiego Nr 1 przy Sądzie Rejonowym w Stalowej Woli, który mieści się
w lokalu przy ul. Popiełuszki 4, Centrum Organizacji Pozarządowych w Stalowej Woli.

Ośrodek Kuratorski to instytucja pełniąca wiele funkcji, m.in.: funkcję resocjalizacyjną, wychowawczą, opiekuńczą, profilaktyczną, terapeutyczną
i diagnostyczną. W tego typu placówkach, działających przy sądach rejonowych, pracują zawodowi kuratorzy sądowi, psycholodzy, nauczyciele oraz inni specjaliści, służący
nieletnim swoją wiedzą i doświadczeniem.

Utworzenie Ośrodka Kuratorskiego ma ogromne znaczenie w procesie kompleksowego wsparcia rodzin przeżywających kryzys i trudności opiekuńczo – wychowawcze. Pozwoli na stosowanie środka wychowawczego w postaci skierowania nieletniego do ośrodka kuratorskiego, który stanowi istotny element pracy wychowawczej z dziećmi, polegający na profesjonalnej organizacji czasu pozaszkolnego nieletnich, poprzez działalność profilaktyczną, opiekuńczo-wychowawczą i resocjalizacyjno-terapeutyczną, zmierzającą do zmiany postaw uczestników zajęć w kierunku społecznie pożądanym. Powyższe ma na celu wdrożenie nieletnich do poprawnego funkcjonowania w relacjach społecznych i rolach życiowych, poprzez nauczenie umiejętności radzenia sobie z trudnościami, budowanie celów i planów życiowych, rozwijanie zainteresowań, w tym edukacyjnych, wyrabianie konstruktywnych sposobów spędzania czasu wolnego, kształtowanie umiejętności prospołecznych, poczucia odpowiedzialności, budowanie wzorca opiekuńczości w przyjaznych relacjach z dorosłym, eliminowanie zaniedbań wychowawczych i środowiskowych. W ośrodku kuratorskim nieletni może otrzymać między innymi pomoc w nauce oraz ma zapewnioną możliwość właściwego spędzenia czasu wolnego, a także dożywianie.

 

Otwarcie Kuratorskiego Ośrodka Nr 1

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Stalowej Woli
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2023-10-27 10:53
Wytworzył: Kamil Szoja
Publikacja w dniu: 2023-11-13 14:14
Opublikował: Kamil Szoja
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 87