Ośrodki Kuratorskie

Otwarcie Ośrodka Kuratorskiego nr 1 w Stalowej Woli

 

W dniu 13 października 2023 r. miało miejsce uroczyste otwarcie Ośrodka Kuratorskiego Nr 1 przy Sądzie Rejonowym w Stalowej Woli. Placówka ta utworzona została na mocy decyzji Prezesa Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu z dnia 10 października 2023r.

Otwarcia ośrodka dokonała Prezes Sądu Rejonowego w Stalowej Woli – Anna Polańska – Ziobro przy udziale licznie zaproszonych gości którymi m.in. byli: Prezes Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu – Barbara Rzekęć, Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie – Piotr Słaby, Dyrektor Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu - Marta Ziarek, Kurator Okręgowy w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu – Justyna Kopczyńska-Wisz, Dyrektor Sądu Rejonowego w Stalowej Woli – Otylia Rękas-Sieradzka, a ponadto sędziowie, kuratorzy zawodowi, przedstawiciele prokuratury i organów ścigania, przedstawiciele samorządu terytorialnego.

Zadania ośrodka realizowane są przez kierownika ośrodka kuratorskiego, zawodowych kuratorów sądowych, specjalistów lub inne osoby wspierające działalność ośrodka.

Ośrodek kuratorski prowadzi działalność wychowawczą, resocjalizacyjną, terapeutyczną, profilaktyczną i kontrolną, zmierzając do zmiany postaw nieletnich w kierunku postaw społecznie pożądanych, zapewniając prawidłowy rozwój ich osobowości.

Praca z nieletnim w ośrodku polega w szczególności na prowadzeniu zajęć psychoedukacyjnych, socjoterapeutycznych, korekcyjno-edukacyjnych, organizowaniu czasu wolnego, zajęć rekreacyjno-sportowych, pomocy w nauce własnej.

Podczas zajęć w ośrodku nieletnim przysługuje dożywianie.

Ośrodki kuratorskie zostały wprowadzone do systemu postępowania z nieletnimi w 1971 r. na podstawie zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z 27.07.1971r. w sprawie utworzenia kuratorskich ośrodków pracy z młodzieżą.

Obecnie funkcjonowanie ośrodków reguluje Ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich z dnia 9 czerwca 2022r. oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23.11.2022 r. w sprawie ośrodków kuratorskich.

Istota tego środka polega na indywidulanym lub grupowym, zintensyfikowanym oddziaływaniu wychowawczym wobec nieletniego z jednoczesnym pozostawieniem go w dotychczasowym środowisku. Środek ten jest swoistą odmianą nadzoru kuratora nad nieletnim o bardziej intensywnym i wszechstronnym charakterze. Stanowi pośrednią formę oddziaływania wychowawczego między nadzorem kuratora a umieszczeniem nieletniego w ośrodku wychowawczym.

Dlatego szczególnie zasadne jest orzekanie tego środka w przypadku gdy samoistny nadzór kuratora jest niewystarczający dla osiągnięcia pożądanych celów resocjalizacyjnych, a poziom demoralizacji nie jest na tyle głęboki, aby istniała konieczność orzeczenia środków o charakterze izolacyjnym. Ponieważ ośrodek stwarza nieletnim zastępcze środowisko wychowawcze, orzeczenie tego środka jest szczególnie pożądane gdy rodzina lub opiekun nieletniego nie wywiera na niego negatywnego wpływu, lecz nie może lub nie potrafi właściwie realizować obowiązków socjalizacyjnych.

Środek wychowawczy w postaci skierowania do ośrodka kuratorskiego wykonywany jest do ukończenia przez nieletniego 18 lat, po czym ustaje z mocy prawa.

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Stalowej Woli
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2023-12-21 15:24
Wytworzył: Kamil Szoja
Publikacja w dniu: 2024-01-09 10:41
Opublikował: Kamil Szoja
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 228