Informacje dla osób z niepełnosprawnością

Informacje dla osób z niepełnosprawnością ruchową:

Budynek Sądu Rejonowego w Stalowej Woli przystosowany jest do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się poprzez:

  1. wydzielenie oraz oznakowanie dwóch miejsc parkingowych dla pojazdów osób z niepełnosprawnością od strony ulicy Ks. J. Popiełuszki,
  2. zapewnienie podjazdów ułatwiających wjazd do budynku: od strony ulicy Ks. J. Popiełuszki oraz od strony budynku ZUS,
  3. przystosowanie drzwi wejściowych do gmachu Sądu, które umożliwiają swobodny przejazd wózka inwalidzkiego,
  4. zapewnienie wind do przewozu osób z trudnościami w poruszaniu się, które umożliwiają dotarcie na wszystkie poziomy budynku,
  5. zapewnienie toalet -  na parterze naprzeciwko Biura Obsługi Interesanta,

mapa z oznaczeniem miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych i głównego wejścia

Informacje dla osób niesłyszących lub słabosłyszących:

Sąd Rejonowy w Stalowej Woli obecnie nie zapewnia osobom głuchym lub słabosłyszącym możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego on-line. Usługa ta jest przygotowywana i zostanie udostępniona w najbliższym czasie.
W celu skontaktowania się z Sądem Rejonowym w Stalowej Woli można:

  1. złożyć pismo osobiście, w budynku sądu w Biurze Podawczym w godzinach od 7.30 do 15.30 od wtorku do piątku oraz w poniedziałki w godzinach od 08.00 do 18.00 lub wysłać pismo za pośrednictwem poczty,
  2. skontaktować się z nami mailowo za pośrednictwem adresu: boi@stalowawola.sr.gov.pl
  3. wysłać informację za pośrednictwem faksu: 15 6434676
  4. skontaktować się telefonicznie z Biurem Obsługi Interesantów przy pomocy osoby trzeciej na numery telefonów: 15 6434550, 15 6434551
  5. skontaktować się z Sądem osobiście zgłaszając się do Biura Obsługi Interesantów znajdującego się na parterze budynku.

Sąd Rejonowy w Stalowej Woli obecnie nie jest wyposażony w pętlę indukcyjną - system wspomagania słuchu dla osób noszących aparat słuchowy.

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Stalowej Woli
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2021-09-13 22:05
Wytworzył: Piotr Pięda
Publikacja w dniu: 2021-09-13 22:43
Opublikował: Piotr Pięda
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 219