Przyjazny pokój przesłuchań

 

„Przyjazny pokój przesłuchań” to pomieszczenie przeznaczone i specjalnie przystosowane do prowadzenia przesłuchań w warunkach przyjaznych osobie przesłuchiwanej, zapewniających jej możliwie największy komfort i poczucie bezpieczeństwa. Jest to miejsce przyjazne, nastawione na potrzeby przesłuchiwanego, takie które zminimalizuje stres związany z rolą świadka bądź uczestnika rozprawy sądowej i ułatwi uzyskanie od osoby przesłuchiwanej wiarygodnego materiału dowodowego podczas przesłuchania.

Tego typu pokoje są niezastąpione w przypadku, gdy organy wymiaru sprawiedliwości mają do czynienia z osobami, które mogą być słuchane tylko jeden raz – dziećmi, ale także np. dorosłymi ofiarami przestępstw na tle seksualnym.

 

Przyjazny pokój przesłuchań znajduje się w budynku Sądu Rejonowego w Stalowej Woli przy ul. ks. J. Popiełuszki 16.

Przyjazny pokój składa się z dwóch pomieszczeń: pokoju przesłuchań (z wyodrębnioną poczekalnią) służący do przeprowadzenia przesłuchania świadka przez sędziego w obecności i z udziałem biegłego psychologa oraz tłumacza, jeżeli został powołany; pokoju technicznego przeznaczonego dla stron, pełnomocników oraz innych uprawnionych osób.

Przyjazny pokój przesłuchań wyposażony jest w kamery, mikrofony pozwalające na bezpośrednie porozumiewanie się między pokojem technicznym a osobą przesłuchującą.

Pokój umeblowany został w sposób zapewniający bezpieczne przebywanie w nim osoby przesłuchującej.

Osoba przesłuchiwana oczekuje na przesłuchanie w poczekalni. Poczekalnia wyposażona jest w sposób zapewniający osobie przesłuchiwanej, a przede wszystkim dziecku w każdym wieku możliwość aktywnego spędzenia czasu oczekiwania. Do poczekalni nie mają dostępu  osoby nieuprawnione do udziału w przesłuchaniu.

 

Przyjazny pokój przesłuchań może być wykorzystywany również do innych celów np. przesłuchań dorosłych, badań psychologicznych, pedagogicznych, rozmowy z kuratorem, okazania. Pokój techniczny wyposażony jest w sprzęt audio-wideo pozwalający rejestrować przesłuchanie oraz sporządzić zapis na płycie DVD.

Rezerwację terminu czynności przesłuchania w Przyjaznym pokoju należy zgłaszać w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Stalowej Woli, pisząc na adres email administracja@stalowawola.sr.gov.pl

 Wniosek o rezerwację terminu czynności przesłuchania w Przyjaznym pokoju przesłuchań powinien zawierać:

  • nazwę jednostki (sądu, prokuratury, policji),
  • sygnaturę sprawy,
  • planowany termin przesłuchania z podaniem godziny rozpoczęcia, a w przypadku przesłuchania świadka małoletniego, który w chwili przesłuchania nie ukończył 15 lat także porę i czas przesłuchania,
  • imię i nazwisko osoby rezerwującej.

W dniu 22 października 2012 r. Sąd Rejonowy w Stalowej Woli otrzymał certyfikat „Przyjaznego Pokoju Przesłuchań Dzieci” nr 59, przyznany decyzją Ministerstwa Sprawiedliwości i Fundacji Dzieci Niczyje. Oznacza to, iż pokój przesłuchań prowadzony przez Sąd Rejonowy w Stalowej Woli jest przyjaznym miejscem, dostosowanym do potrzeb dziecka oraz wymogów wymiaru sprawiedliwości.

Niebieski Pokój
Pomieszczenie Techniczne

 

Niebieski Pokój
Przyjazny Pokój

 

 

Niebieski Pokój
Przyjazny Pokój

 

Niebieski Pokój
Poczekalnia

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Stalowej Woli
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2023-08-11 13:08
Wytworzył: Kamil Szoja
Publikacja w dniu: 2023-09-01 15:46
Opublikował: Kamil Szoja
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 193